Exempel på hur man kan exponera sitt företag med Frillesås FF
I idrottshallen entré har vi en samlingsskylt som alla ser som passerar in till vårt Café,
likaså har vi vid kiosken ute vid fotbollsplanen.
Skyltarnas placering på norra kortändan av Fotbollsplanen
och banderollernas placering på kortsidorna i idrottshallen.

Vi du och ditt företag också vara med och synas i samband med Frillesås FFs aktiviteter så kan du/ni med fördel kontakta:

Mats Elgstrand 0709-389998, mats.o.elgstrand@bredband.net eller frillesasff@telia.com

 
Gynna våra Sponsorer