Våra lag
Huvudstyrelsen FFF
Christian Mattsson, Styrelse

Jonas Aspling, Styrelse

Marcus Flood, Styrelse

Maria Lagerstedt, Styrelse

Mats Elgstrand, Styrelse

Mattias Schyman, Styrelse

Petra Ahlmén, Styrelse

Therese Gustafsson, Styrelse

F-B Dam
Lena Börjesson, Tränare

 
0703-46 30 83

Mikael Bergstrand, Tränare

 
0765-86 58 69

F-B F 01-02-03
Håkan Wiksten, Tränare

 
0706-59 97 75

Lars Wendt, Tränare

Nicklas Simonsson, Tränare

Petra Ahlmén, Tränare

 
0730-91 11 75

F-B F 03-04
Håkan Wiksten, Tränare

Lars Eliasson, Tränare

 
0706-85 25 61

Lars Wendt, Tränare

Nicklas Simonsson, Tränare

Petra Ahlmén, Tränare

Susan Flood, Tränare

F-B F 04-05
Anders Wallin, Tränare

 
0722-42 49 63

Lars Eliasson, Tränare

 
0706-85 25 61

Luis Martinez, Tränare

 
0706-62 67 44

Susan Flood, Tränare

 
0707-75 73 84

F-B F 06
Elisabet Persson, Tränare

 
0733-42 35 27

Johan Falk, Tränare

 
0706-02 52 91

Therese Gustafsson, Ass Tränare

Tobias Bergkvist, Tränare

 
0761-09 95 66

Åsa Berglund, Tränare

 
0763-19 73 99

F-B F 07
Emma Edvardsson, Tränare

 
0706-97 49 48

Jenny Willstrand, Tränare

Nina Ljunggren, Tränare

 
0730-48 15 42

Susanna Eriksson, Tränare

 
0705-79 41 05

F-B F 08
Josefine Palm, Tränare

 
0735-06 09 32

Linda Asplund, Tränare

Matilda Lagerström, Tränare

 
0763-48 14 68

Petronella Gustavsson, Tränare

F-B F 09
Frida Staaf, Tränare

 
0739-92 15 00

Kent Hellstadius, Tränare

Susanne Dahl, Tränare

 
0703-43 77 45

F-B F 10-11
Anders Gummesson, Tränare

Kristina Sandklef Fogell, Tränare

Peter Flood, Tränare

F-B Herr
Anna-Karin Gustafsson, Tränare

 
0703-95 21 00

Stefan Gustavsson, Tränare

 
0706-95 59 94

F-B P 00
Graham Watson, Tränare

Stig Hc Pettersson, Tränare

 
0708-17 95 06

F-B P 03
Håkan Larsson, Tränare

 
0706-61 50 68

Lars Johansson, Tränare

Martin Wennebrink, Tränare

 
0730-91 24 10

F-B P 01-02
Andréas Bohlin, Tränare

 
0725-45 70 30

Cecilia Hovenius, Tränare

 

Daniel Schultz, Tränare

 
0705-43 13 84

Marcus Flood, Tränare

 
0706-67 15 77

F-B P 04
Anna Ahlqvist, Tränare

 
0725-25 05 71

Christer Verdin, Tränare

 
0767-61 44 17

Kent Mård, Tränare

 
0705-69 80 01

Mikael Andersson, Tränare

 
0762-44 31 93

Peter Ahlqvist, Tränare

 
0706-18 30 89

F-B P 05
Håkan Larsson, Ass Tränare

Jörgen Stjernlöf, Tränare

Linda Vikingsson, Tränare

 
0701-90 03 86

F-B P 06
Christer Samuelsson, Tränare

 
0704-31 51 32

Daniel Hällås, Tränare

 
0707-23 26 94

Torbjörn Svensson, Tränare

 

F-B P 07
Andreas Sandklef, Tränare

 
0709-38 98 91

Fredrik Ternevi, Tränare

 
0735-17 60 15

Åsa Vildblomma, Tränare

 
0737-58 64 26

F-B P 08
Daniel Hafstad, Tränare

 
0706-54 92 30

Jennica Björndahl, Tränare

Kristina Öhlén, Tränare

 
0704-56 31 18

Robert Hambre, Tränare

Stefan Morsäter, Tränare

 
0707-35 11 55

F-B P 09
Anders Davidsson, Tränare

 
0702-32 32 71

Jörgen Ahlmen, Tränare

 
0762-75 04 54

Lena Johansson, Tränare

 

Tobias Eklund, Tränare

 
0702-95 45 11

F-B P 10
Ahmed Kamal, Tränare

 
0720-03 56 91

Jenny Morsäter, Tränare

 
0702-81 13 33

Mattias Hedendahl, Tränare

 
0733-32 20 97

Torbjörn Andersson, Tränare

 
0709-51 77 86

F-B P 11
Christer Lennvik, Tränare

 
0727-19 83 75

Teddy Wallenhov, Tränare

 
0704-14 74 22

Fotbollslek
Andreas Olsson, Tränare

F-B OldBoys
Håkan Larsson, Ass Tränare

I-B F 10
Daniel Billing, Tränare

Mikael Askerdal, Tränare

I-B F-07/08
Eva-Lotta Heide, Tränare

Jimmy Lidbäck, Tränare

Johan Elmersson, Tränare

 
0706-23 16 79

Kristoffer Lagerström, Tränare

 
0761-89 26 00

Nina Ljunggren, Tränare

I-B F 04/05/06
Susan Flood, Tränare

I-B Skola F/P 11/12
Christer Lennvik, Tränare

 
0727-19 83 75

Jakob Turesson, Tränare

I-B P 10
Jenny Morsäter, Tränare

Sven-Olof Ekblad, Tränare

I-B P 09
Jörgen Ahlmen, Tränare

 
0762-75 04 54

Peter Grahn Hedblom, Tränare

 
0735-28 62 62

Torbjörn Andersson, Tränare

 
0709-51 77 86

I-B P 08
Daniel Hafstad, Tränare

 
0706-54 92 30

Mikael Askerdal, Tränare

 
0709-95 06 15

Stefan Morsäter, Tränare

 
0707-35 11 55

Tomas Öhlén, Tränare

 
0761-35 48 28

I-B P 07
Axel Stolt, Tränare

 
0760-24 70 60

Kalle Wulker, Tränare

 
0706-46 80 70

Kristina Öhlén, Tränare

 
0704-56 31 18

I-B P 05/06
Henrik Lämpegård, Tränare

 
0705-48 46 17

Jonas Slätt, Tränare

 
0705-37 79 18

Maria Öresjö, Tränare

 
0704-57 26 50

Patrik Corneliusson, Tränare

 
0708-68 78 00

I-B P-04
Christian Eriksson, Tränare

 
0709-87 68 85

Robin Landgren, Tränare

 
0739-04 75 27

I-B P-03
Fredrik Andersson, Tränare

 
0705-93 96 75

Martin Persson, Tränare

 
0707-31 21 78

I-B P-01/02
Mattias Johansson, Tränare

 
0722-06 89 19

Mattias Schyman, Tränare

 
0706-08 10 28

I-B Oldboys
Axel Stolt, Tränare

Mikael Claesson, Tränare

Nicklas Simonsson, Tränare

I-B Ladies
Maria Öresjö, Tränare

Workshop
Jonas Slätt, Tränare

Kristina Öhlén, Tränare

Patrik Corneliusson, Tränare

Tomas Öhlén, Tränare


 
Gynna våra Sponsorer